„Człowiek w poszukiwaniu sensu” Viktor Frankl

„Człowiek w poszukiwaniu sensu” Viktor Frankl

Autor, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, w tym Auschwitz i Dachau, na co dzień stykał się z niewyobrażalnym ludzkim cierpieniem. W obozie koncentracyjnym wszystko dąży do tego aby pozbawić więźniów woli przetrwania. Jakie często stawiali oni sobie pytania – Czy warto dalej żyć w codziennej udręce? Czy można czegoś od dalszej obozowej egzystencji oczekiwać?

Victor E. Frankl, profesor neurologii i psychiatrii Uniwersytetu Wiedeńskiego – twórca szkoły psychoterapii – tzw. logoterapii, poszukuje odpowiedzi na pytanie o sens życia. Podstawową motywacją człowieka stanowi, według autora, dążenie do wypełnienia sensu swojego życia. Nawet cierpienie pozwala na odnalezienie w nim sensu, jeżeli jest ono nieuniknione i potrafimy nadać swojemu cierpieniu jakieś znaczenie. Zgodnie z logoterapią, dążenie do odnalezienia w życiu sensu jest u człowieka największą siłą motywacyjną. To poszukiwanie sensu życia jest receptą na nihilizm i egzystencjalną pustkę.

Książka miała setki wydań w dwudziestu jeden różnych językach, w liczbie ponad dwunastu milionów egzemplarzy.

Viktor Emil Frankl zmarł w 1997 roku w Wiedniu.

przydatne linki:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *